top of page
Search
  • loovteraapiateyhin

ELTÜ tegemised märtsis

Updated: May 2, 2022

Märtsi alguses toimumas esimene kohtumine ELTÜ rehabilitatsiooni süsteemis töötavate loovterapeutide osakonna algatamiseks. Osakonna eesmärk on koondada tööalases ja sotsiaalses rehabilitatsioonis töötavaid või nendest teemadest huvitatud loovterapeute. Loodud ELTÜ osakonna nimeks sai LooRe. Palju indu ja teotahet värskele osakonnale.


ELTÜ Talvekooli raames toimus viimane loeng Dr Lauri „Külmad jooned“, ASH, sotsiapaatia ja psühhopaatia erinevustest ja klientide toetamise võimalustest.


Veebruari lõpus algas Ukraina sõda, siis palju infovahetust oli suunatud sellele. Spetsialistidel, k.a. loovterapeutidel oli võimalus oma abistamise valmisolekust teada anda nii VAAB keskkonnas, kui Pagulasabi lehel.

Sõjapõgenike abistamise võimaluste kohta on info koondatud nt siia:

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Tere armas Ühinguliige! Sellel aastal tähistame koos VATEKI teiste liikmetega vaimse tervise kuud uutmoodi. Ühepäevase messi asemel jaotuvad tegevused terve kuu peale ja kaugemalegi. Teemaks on "tunde

bottom of page