top of page
Search
  • loovteraapiateyhin

ELTÜ tegemised veebruaris

Updated: May 2, 2022

11. veebruaril toimus HaLTo seminar ehk haridusasutustes töötavaid loovterapeute koondav ELTÜ osakonna asjalik arutelu ja ettekannete päev, kus said osaleda kõik huvilised.

Päev oli asjalik ja täis sisukaid ettekandeid. Marika Ratnik tegi ülevaate viimastest uuringutest koolikunstiteraapia valdkonnas. Jäi kõlama mõte, et edasisi uuringuid Eestis planeerides on oluline mõelda metodoloogilisele kvaliteedile.

Mai Sein Garcia ja Minni Kaju andsid ülevaate loovterapeutidest Eesti koolisüsteemis. Kokku töötab koolides üle Eesti 25 kunstiterapeuti, kõige rohkem Tallinnas. Sihtrühmana käivad läbi mitmed erinevad. Kunstiterapaudid töötavad koolides erineva koormusega 0,25-1,0.

Kokku saadakse kord kuus supervisioonideks TLÜs Eha Rüütliga, koolitusteks ning praktikult praktikule kohtumisteks kunstiterapeutide töökohtades. Osakonna üks eesmärke on teha uuringuid kooli kunstiteraapiatest.

HaLTo osakond on liitumiseks avatud kõigile huvilistele.

Edasi jagasid 6 HaLTo liiget oma kogemusi tööst kooli loovterapeudina.

Seminaripäeva lõpetas arutelu edasiste uuringute teemal.


Samal õhtul toimus ELTÜ Talvekooli raames Rodrigo Chavero tantsu- ja liikumistöötuba „Loov kehapraktika dünaamilises interaktsioonis“.22. veebruaril toimus ELTÜ Talvekooli raames Maria Kalašnikova ja Alissa Kiinvaldi (LoovTeraapiakeskuse loojad) koolitus Zoomis "Varajane areng kunstiteraapias: rasedusajast väikelapseni".

Koolituse esimeses osas tutvustati perinataalpsühholoogia teemasid, millega loovterapeut võib kokku puutuda.

Osalejad said teada:

  • millega arvestada kui sinu juurde on jõudnud klient, kes pl


aneerib rasedust, on lapseootel või on hiljuti lapsevanemaks saanud

  • mis on selle perioodi põhilised mured, millega kliendid pöörduvad

  • kuidas selle sihtrühma kliente toetada loovteraapia meetodite abil

  • vanema ja lapse loovteraapia eesmärk ja teoreetiline alus

Koolituse teises osas tutvustati loovteraapia tehnikaid beebide ja väikelaste sihtrühmaga

  • millest lähtuda antud sihtrühmaga töös?

  • millised võimalused on tegevuste pakkumisel

  • beebide ja väikelaste eesmärgid loovteraapias

Alissa ja Maria kohta saab rohkem lugeda: https://loovtk.ee/spetsialistid/


MIS ON MÄRTSIS EES OOTAMAS?

Kohe märtsi alguses (2.märtsil kell 18.00-19.30 Zoomis) on toimumas esimene kohtumine ELTÜ Rehabilitatsiooni süsteemis töötavate loovterapeutide osakonna algatamiseks.

Osakonna eesmärk on koondada tööalases ja sotsiaalses rehabilitatsioonis töötavaid või nendest teemadest huvitatud loovterapeute.


Tulemas on järgmised KOOLITUSED laiemale huviliste ringile ja ka spetsialistidele:

14.03 kl 16-19 Dr Lauri zoomiloeng „Külmad jooned“. ASH, sotsiapaatia ja psühhopaatia erinevustest ja klientide toetamise võimalustest.

Registreerumine koolitusele kuni 28.02.2022 lingil:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSclkmgNyzX.../viewform...

Tasu 12.-

NB! koolitus toimub kui registreerunuid on vähemalt 10.


15.03-26.04 kunstiteraapiate professori Eha Rüütli koolitus Zoomis „Lahenduskeskne pilditöö: eesmärgist lahenduseni.“

Lahendusele suunatud pilditöö töövõtted, mida saab rakendada olukorra kaardistamiseks, eesmärgi määratlemiseks, tugevuste ja ressursside nähtavale toomiseks ja tegevuste kavandamiseks. 1. Tugevuste ja ressursside nähtavale toomine. 2. Eluklubi – igapäevaelu tegevusvaldkondade ja ennast toetavate oluliste suhete nähtavale toomine. 3. Eesmärgi seadmine pilditöö kaudu. Probleemi ja lahenduse koostoime. 4. Kujutluste ja metafooride kasutamine oma siseelu uurimiseks. Vajaduste ja väärtuste sidumine eesmärkide ning tugevuste ja ressurssidega. 5. Eesmärgist lahenduseni. Kursust kokkuvõttev pilditöö ja osalejate refleksioonid oma protsessist. https://www.tlu.ee/koolitused/lahenduskeskne-pilditoo-eesmargist-lahenduseni


9.-10.04 Helen Tartes-Babkina koolitus „Traumatöö laste ja noortega“.

Koolituse eesmärgiks on laste ja noortega töötavale spetsialistile traumatöö tutvustamine kunstiteraapia erinevate juhtumikirjelduste abil ning lapse/nooruki trauma käsitlemine. https://fb.me/e/1qA1s2sTB

13 views0 comments

Recent Posts

See All

Tere armas Ühinguliige! Sellel aastal tähistame koos VATEKI teiste liikmetega vaimse tervise kuud uutmoodi. Ühepäevase messi asemel jaotuvad tegevused terve kuu peale ja kaugemalegi. Teemaks on "tunde

bottom of page