top of page
Person Writing

KUTSEKOMISJON

Kutsekomisjoni koosseisu kuuluvad järgmised institutsioonid ja inimesed:

1) Tööandjate esindajad:
Põhja-Eesti Regionaalhaigla esindaja Katrin Heinloo

2) Töötajate, spetsialistide esindajad:
Mari Mägi, MTÜ Keila Rehabilitatsioonikeskus

3) Koolitajate esindaja:
Tallinna Ülikooli esindaja Eha Rüütel

4) Erialaühingute esindajad:
Ene Pill, Eesti Loovteraapiate Ühing 
Terje Kaldur, Eesti Loovteraapiate Ühing
Malle Luik, Eesti Muusikateraapia Ühing
Eve Lukk, Eesti Muusikateraapia Ühing

bottom of page