top of page
Paint Abstract Pink_edited.jpg

ELTÜ KOVISIOONIRÜHMADE REGISTREERIMISE JA TEGEVUSE PÕHIMÕTTED

Kovisioon on erialapraktikute vastastikune nõustamine teraapiapraktikat puudutavates küsimustes. 
Ühing registreerib erialase väljaõppe saanud või magistriõppes õppivate loovteraapia rakendajate kovisioonirühmi ja kovisioonirühmas osalemist.
Ühing registreerib ainult oma liikmete ja liikmekandidaatide kovisiooni.

Kovisioonirühm
Kovisioonirühma suurus on 3 – 6 loovteraapia rakendajat.
Kovisioonirühm võib olla osalusele avatud või suletud.
Suletud rühm on fikseeritud osalejatega regulaarselt kovisiooni eesmärgil kohtuvate loovteraapia rakendajate ühendus.
Avatud rühm on osalusele avatud. Kovisiooni algatajateks on 1 – 2 loovteraapia rakendajat, kes teatavad/lepivad kokku kovisiooni toimumise aja Ühingu listis või isiklike kontaktide kaudu Ühingu liikmete ja liikmekandidaatidega.
Kovisioonikohtumisele võib kutsuda superviisoreid ja erialaspetsialiste sõltuvalt rühma vajadustest. Kovisioonikohtumisel võivad osaleda vaatlejaid, nt Õppija Ühenduse liikmed. Kui avatud kovisioonikohtumisele on tulnud rohkem kui 6 osalejat, siis moodustatakse kaks kovisioonirühma või määratletakse, kes on aktiivsed osalejad, kes vaatlejad.
Kovisioonirühma tegevust kajastatakse Ühingu kodulehel vastavalt kovisioonirühma poolt esitatud informatsioonile.

Kovisiooni registreerimine
Kovisioonirühma registreerimiseks tuleb Ühingu juhatusele esitada e-kirjaga vormikohane registreerimistaotlus. Kovisioonirühma registreerimisleht on saadaval siin: Lae alla registreerimisleht.  

Kovisioonitundide kogumiseks tuleb iga kohtumise kohta täita vormikohane kovisiooni protokoll. Protokollid esitakse Ühingu juhatusele e-kirjaga juhatuse poolt määratud tähtaegadel. 
Kovisiooni protokolli vorm on saadaval siin: Lae alla protokolli vorm

Kovisioonitundide ümberarvestus supervisioonitundidesse
Kovisioonitunni kestuseks arvestatakse 45 min
3 kovisioonitundi (3 x 45 min) = 1 supervisioonitund (45 min)
3 vaatlejatundi (3 x 45 min) = 0,5 supervisioonitundi

bottom of page