top of page
Person Writing

KUTSEKODA JA TUNNISTUSTE REGISTER

Kutsekoja tegevusalaks on kutsesüsteemi kui hariduse ja töömaailma liidese arendamine ning selle toimimise tagamine. Kutsekoda on tööturu osapoolte koostöökeskkonna looja konkurentsivõime, läbipaistvuse ja võrdsete võimaluste tagamiseks tööturul. Kutsekoda korraldab kutsestandardite välja töötamist ning koordineerib kutseeksamite korraldamist.

KUTSEREGISTER

KUTSETUNNISTUSTE REGISTER ja KUTSETUNNISTUSTE LISADE REGISTER

bottom of page