top of page
Kes on loovterapeut?
Loovterapeut on spetsialist, kes kasutab oma töös erinevaid loovaid ja kunstilisi tegevusi. Selle toel aidatakse kliendil mõista ja nähtavaks tuua talle olulised teemad ja küsimused, mida arutatakse ja millele otsitakse koos lahendusi.
Mis on loovteraapia?
Loovterapaia on teraapiavorm, kus terapeutilises protsessis mängivad lisaks verbaalsele suhtlusele olulist rolli erinevad kunsti- ja loovuspõhised tegevused. Klient saab kunstis kujutada oma muresid, probleeme, küsimusi, teemasid jms. Tänu sellele võib klient tunnetada  paremat kontrolli olukorra üle ja väiksemat ärevust teema käsitlemisel, kuna tähelepanu on kunstitööl, mitte kliendil. Loovteraapias tegeletakse kliendile oluliste teemade käsitlemisega, toetatakse ja jõustatakse klienti, leitakse ja võimestatakse tema ressursse, tegeletakse vajalike enesejuhtimisoskuste õppimise ja arendamisega ning pakutakse võimalust loovaks eneseväljenduseks.
Kuidas saab loovteraapia aidata?
Loovteraapia saab aidata, kui tundub, et sõnadest jääb puudu, lapsel on lihtsam end mitteverbaalselt väljendada või kui vanemana märkad, et lapsel on arengus või igapäevases toimimises tuge vaja. Samuti siis, kui vanema ja lapse vaheline suhe vajab toetamist. Loovteraapias arvestatakse lapse huvidega, mida kaasatakse võimalusel teraapiaprotsessi.
bottom of page