top of page

Meediale

Kes on loovterapeut?
Loovterapeut (creative arts therapist) on psühhoterapeutilise ravi ja rehabilitatsiooni spetsialist. Loovterapeut on loovteraapia väljõppe läbinud ja/või loovterapeudi kutset omav spetsialist, kes kasutab oma psühhoterapeutilises töös kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid.
Mis on loovteraapia?

Loovteraapia (creative arts therapy) on põhjendatud, eesmärgipärane ja planeeritud tegevus psühhoterapeutilises ravis ja rehabilitatsioonis, kus selgelt määratletud kliendi-terapeudi suhtes rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks.
Kuidas loovteraapia toimib?
Loovteraapia loob võimaluse kaheks paralleelseks kommunikatsioonikanaliks, mis:
• võimaldab suhtlust neil juhtudel, kus verbaalne suhtlus on piiratud, takistatud, mittesoovitud või võimatu
• loob võimaluse saada lisaks kliinilisele intervjuule täiendavat informatsiooni, mida kasutatakse ka diagnostilistel eesmärkidel
• loob võimaluse jõuda loomingulise protsessi kaudu oluliste ressursside ja edasiviivate lahendusteni, mis verbaalses suhtluses ei pruugi esile tulla.
bottom of page