top of page
Kes on loovterapeut?
Loovterapeut (creative arts therapist) on psühhoterapeutilise ravi ja rehabilitatsiooni spetsialist, kes on läbinud loovteraapia väljõppe  ja/või omab loovterapeudi kutset ning kasutab oma psühhoterapeutilises töös kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid. Loovterapeut on üks rehabilitatsioonimeeskonna liige, kes panustab kliendi taastumisprotsessi diagnostilisel, rekreatiivsel, funktsionaalsel ja psühhoterpeutilisel tasandil.
Mis on loovteraapia?
Loovteraapia (creative arts therapy) on põhjendatud, eesmärgipärane ja planeeritud tegevus psühhoterapeutilises ravis ja rehabilitatsioonis, kus selgelt määratletud kliendi-terapeudi suhtes rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks. Loovteraapiat saab rakendada diagnostilisel, funktsionaalsel, rekreatiivsel, psühhoterapeutilisel ja palliatiivsel tasandil. 
Kuidas loovteraapia sobitub rehabilitatsiooniprotsessi?Loovteraapia loob võimaluse kaheks paralleelseks kommunikatsioonikanaliks, mis:
• võimaldab suhtlust neil juhtudel, kus verbaalne suhtlus on piiratud, takistatud, mittesoovitud või võimatu
• loob võimaluse saada lisaks kliinilisele intervjuule täiendavat informatsiooni, mida kasutatakse ka diagnostilistel eesmärkidel
• loob võimaluse jõuda loomingulise protsessi kaudu oluliste ressursside ja edasiviivate lahendusteni, mis verbaalses suhtluses ei pruugi esile tulla. 
Võimalusel on vestlus ja kunstitööde analüüs loovteraapia osa. Loovteraapias tegeletakse kliendile oluliste teemade käsitlemisega, toetatakse ja jõustatakse klienti, leitakse ja võimestatakse tema ressursse, tegeletakse vajalike enesejuhtimisoskuste õppimise ja arendamisega ning pakutakse võimalust loovaks eneseväljenduseks
bottom of page