top of page

LooRe
Rehabilitatsioonisüsteemis töötavate loovterapeutide osakond

LooRe visioon

LooRe ühendab ja väärtustab rehabilitatsioonisüsteemis töötavaid loovterapeute, seisab nende õiguste ja vajaduste eest. Pakub võimalust erialaseks enesetäienduseks, ütleb sõna sekka valdkonna poliitika ja seadusandluse kujundamisel, toetab suhtlemisel erinevate ametkondadega. Selgitab loovteraapia vajalikkust ja sobivust rehabilitasiooni süsteemis.
LooRe missioon
LooRe loob ühtsustunde oma liikmetele ja annab võimaluse teha koostööd, arendada valdkonnapõhist suunda ning enda kompetentsust.
bottom of page