top of page
Cracked Earth_edited.jpg

TÖÖ SAVIVÄLJAL

Töö saviväljal on loominguline protsess, kus saavad kokku haptika (käelis-kehaline tegutsemine, puudutamine ja kompimine, mis on ajendatud keha ja mõtete impulssidest), ning looduslik materjal, milleks on savi. Töötades saviga saavad individuaalsed arenguvajadused vahetus kehalis-hingelises liikumises kujuneda ja muutuda. Saviväli muudab kättesaadavaks ja võimaldab välja tuua põhilised inimlikud arengutingimused: tasakaal suhetes, sidemete usaldusväärsus ja objektide püsivus.

Töös saviväljal on kasutusel: pehme saviga ääreni täidetud madal puidust kast e. saviväli, vesi ja terapeut ehk saatja. Juhendamine ehk saatmine selles protsessis on arengule orienteeritud, jättes ruumi ja aega kliendi isiklikule kehalisele tunnetusele ning toimimiskompetentside ja suhete kujunemisele. Töö saviväljal® sobib hästi töös laste ja noortega ning pakub ka häid võimalusi enesetaju lahti rullimiseks ning kriisikogemuste integreerimiseks töös täiskasvanutega. Töö saviväljal® loojaks on prof. Heinz Deuseri (Saksamaa).

bottom of page