top of page
Paint Brushes

VISUAALKUNSTITERAAPIA

Visuaalkunstiteraapia on teraapia vorm, kus kliendiga töös kasutatakse visuaalkunsti vahendeid ja tehnikaid. Vahendites kasutatakse erinevaid värve, savi, fotosid, installatsioone ning tehnikatest graafikat, maalimist, skulptuuride tegemist, pildistamist ja filmimist. Teraapia eesmärgiks on aidata kliendil parandada oma eluga toimetulekut. Konkreetsed eesmärgid sõltuvad iga kliendi individuaalsetest vajadustest. Visuaalkunstiteraapias on olulisel kohal enese väljendamine läbi pildi, selle mõtestamine ning oma tunnete ja mõtete jagamine terapeudiga.


Kuidas visuaalkunstiteraapia aitab? 
Pablo Picasso on öelnud, et “kunst on pettekujutlus, mis kõneleb tõde.“ See, milline on „tõde“ meie endi kohta võib inimene avastada läbi loominguliste tegevuste. Teraapias loome ja korrastame oma maailma ja iseennast selles. 
Visuaalkunstiteraapiat kasutatakse terapeutilises kontekstis, sest
kunsti luues, on aktiivne nii meie keha kui vaim: keha on peegliks meie emotsioonidele (nt tunneme ärevust ja higistame) (Sternberg, 2001). Piltide kaudu võime väljendada seda, mida sõnedega on raske või ei saa öelda (mitteverbaalne kommunikatsioon). Pilt on peegliks meie mõtetele, tunnetele ning selle looja võib sealt leida enda jaoks olulisi tähendusi, sümboleid, metafoore (analüüs mitmel erineval tasandil). Loomeprotsessi käigus saame tegeleda oma kujutlustega, sest “fantaasia on sild keha ja vaimu vahel” (Lusebrink, 1990). Kunsti luues saame kontakti iseendaga ja teistega meie ümber. Loomeprotsess võib olla iseenesest stressi alandav ja puhastav kogemus.


Kontakt kliendi ja terapeudi vahel ehk terapeutiline suhe on teraapiaprotsessis üks olulisemaid komponente. 

Kellega ja kuidas saab kasutada visuaalkunstiteraapiat?
Visuaalkunstiteraapiat tehakse individuaal-, pere- või grupiteraapiana ning see sobib erinevatele klientidele väikelastest kuni eakate inimesteni. Seda teraapiavormi võib kasutada lasteaedades ja koolides õpilaste tugisüsteemis, haiglates, hoolde- ja päevakodudes jt institutsioonides. 

Mai Sein-Garcia


Tallina Ülikooli visuaalkunstiteraapia magistriõppe teise kursuse tudengid Kadri Otsepp, Egle Metsis ja Kadi Jaanisoo-Kuld on koostanud ELU õppeaine raames lühivideo (3 min) visuaalkunstiteraapiast. Juhendajad Eha Rüütel ja Marika Ratnik.
Videot näed siit: https://youtu.be/6sTLEh-TTQ4

bottom of page